`.-::::::-..` `-:::::::::::::-` .-:::::::::::::::::---..`` `-::::::::::---//+++ooooo+++:. .::::::::::--:+oooooooooooosoo:-. `::::::::::.:oooo++/////oyyyyys+++:` .:::::::::./sso/:/+osyyyhhhhhyooooo/. .::::::::./soyyyyhhhhhhhhhhysssyssoo+- .:::::::--+-+hhhhhhhhhhyyssoooossss/+o: `:::::::.+ssyyyyyhhhhysssssssssssss+:/o/` `::::::--hyyyyyyhhhyssssssssssssssssssss/` ..```-::::::-:yyyyyyhhyssssssssssssssssssosyys- :::::::::::-.oyyyyhdhyyyyyyyyyyysso+/////:+yys+. .::::::::-. .syyhhdhyyyyyyyyyyyysoossyyyyyyyyss: `` `.----.` -s/+sssyhhhyyyyyyyyyyyyyyyysso+::--://+: ./-++yooosyhhyoossooo+++////++++oooooo/` `/-//+ooooooooo++++oooooooooooooooooo+` .o/:/oooooooooooooosso+oss+/oso:/sso- `/ss+:/sssssssss+:+ss/:oso::os: :ss/ .+ssssyyyssssss/:sso:/sso:+ss.`oss. `-osssssyysossyssyyo:oys/:oy+`:sy/ `-ossssssso+++osyyyyyyyooyy/`oys. `-+ssssssssssoo+ooosssyyyyyyyy+ `./oosssoosssssssooo+++/++++/. `.-/ssoossssssssooossooooo. `-oyyyyyssssssoooooooooo/.`` ```..:+ssssyyyhhhhhhhyyyysooo+/:::----...``` ``..---::/ohhhysyyyyyyyhhhhhhhhhs+/::::::::::::::---..`` ``.---:::::::/yhhhyyyyyyyyyyyhhhhhhhhyo/::::::::::::::::::::---.`` `..--::::::::/+osyhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyso+/::::::::::::::::::::::--..` ``.--::::::/+ossyhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysso+/::::::::::::::::::::::--..` `.--:::::/+osyhhhhhhhhyyyyyyyyyyyyyysssyyyyyyyyyyyyyyyyyyso+::::::::::::::::::::::::--.` `.--:::/+oyhhhdddhhhhyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyso/::::::::::::::::::::::::--.` `.--:/+syhdddhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys/::-::::::::::::::::::::::---.` `.---:ohdddddhyssssssoosyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys/----:-:::----:--:--------::--.` `.-----:sdddddhysssssssssossyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy+:-------------------------------.` `.------:ydddddhysssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys:---------------------------------.` `.-------:sddddddyyysssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys:-----------------------------------.` `.---------+hdddddhyyyyssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssoosyyyyyyyyyyyys/-------------------------------------.` `.----------:ydddddhyyyyyyyssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssso++//::/oyyyyyyyyyyyys/---------------------------------------.` `------------+hhhhhhhyyyyyyyyyssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyssso++//:::::::::/syyyyyyyyyyys/-----------------------------------------` `.------------:shhhhhhyyyyyyyyyyyyysssssyyyyyyyyysssso++/:::::::::::::S:::oyyyyyyyyyyys:------------------------------------------.` `--------------/hhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyysyyyysssoo++//:::::::::::::J::::::::/syyyyyyyyyyo:--------------------------------------------. `.---------------ohhhhhhyyyyyyyyyyyyyyssssoo++//:::::::::::::.::::::::::::::::+syyyyyyyyyo----------------------------------------------.` `-----------------shhhhhhyyyyyyyyyyyyyyo+//::::::::::::::E::::::::::::::::::::::oyyyyyyyyy+------------------------------------------------` `-----------------:yhhhhhyyyyyyyyyyyyyyys/::::::::::U::::::::::::::::::::E:::::::/syyyyyyys:-------------------------------------------------. .------------------/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy+:::::V::::::::::::::::::::L::::::::::::::+syyyyys/---------------------------------------------------. .-------------------+yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys/:::::::::::::::::::B:::::::::::::::::::::oyyyyyo-----------------------------------------------------.` .--------------------oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo:::::::::::::I:::::::::::::::::::::::::::/syyyyo------------------------------------------------------.` .---------------------syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys/::::::B::::::::::::::o:::::::::o:::::::::oyyyys-------------------------------------------------------.` .----------------------yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo/:::::::::::::::::::::o::::o::::::::::::::syyys--------------------------------------------------------. .----------------------:ssoo++///::///+oosyyyyyyys+::::::::::::::::::::::o::::::::::::::::::/syys---------------------------------------------------------. `-------------------------................-:+syyyyyo/::::::::::::::::o::::o::::::::::::::::::/+so----------------------------------------------------------. `.------------------------....................-/syyys+:::::::::::o::::::::::o::::::::::::::::::-+o-----------------------------------------------------------` .------------------------......................-oyyyys/:::::::::::::::::::::::o::::::::::::::---/o-----------------------------------------------------------.` `.------------------------......................-syyyyso/::::::::::::::::::::::o:::--------------/o------------------------------------------------------------. `..--.-----.--..-...-.---........................-syyyyys+::::::::::::::::::--::-----------------:/+---.......--....-.-.--.---.-..----.-...--....-----.---..----.` .................................................-syyyyyso/:::::----/+:::------------------------:::-............................................................. `.................................................-//oss+/:--.......-::-----------------------.---:::-.............................................................` `....................................................::-............-------------------------..---::::-............................................................. ....................................................................-------------------------.---:::::-.............................................................` `....................................................................-----------------------------::::::-............................................................` `.....................................................................-----------::::::----------:::::::-............................................................. ......................................................................---::::::::::::::::::::::::::::::::-............................................................ ......................................................................//::::::::::::::::::::::::::::::::--............................................................` `...................................................................---::::::::::::::::::::::::::://+/::-..............................................................` `.............................................................--:::::::::::::::::::::::::::///+oosssso-................................................................` `.......................................................--::/+osso+/::::::::::::::::://++oosssyyyyyyyo-................................................................` `...................................................-/+oosssyyyyys++/:::::::::///+oosssyyyyyyyyyyyyyy+.................................................................` `...................................................-syyyyyyyyyyyyo++/::://+oosssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo-.................................................................` `....................................................oyyyyyyyyyyyysssooosssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys:..................................................................` ..................................................../ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:...................................................................` ....................................................---------:::++/:::::::::::::::::::::::::::::::.................................................................... `..................................................----------:/sssso/:::::::::::::::::::::::::::::.................................................................... `.................................................----------::/sssso/:::::::::::::::::::::::::::::-..................................................................` `................................................/o++//::::::::+sso/::::::::::::://///////////////-..................................................................` `...............................................sNNNmmmdddhhhhhddhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhho.................................................................` `............................`...........`....../dNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdddddddy............`....................................................` ``````.```````````.```````````````..`..````````.:+oosssyyyyhhhdddhhhhhhhhhhyyyyyyyssssssoooo++++/.`````````````````.````````.```````````````````````````````.```.`` ````````````````````````````````````````````````.----------::/oo+:::::::::::::::::::::::::::::::-.```````````````````````````````````````````````````````````````` ``````````````````````````````````````````````..-----------:/oo+::::::::::::::::::::::::::::::::.``````````````````````````````````````````````````````````````` ``````````````````````````````````````````````.-----------::+oo+:::::::::::::::::::::::::::::::--.`````````````````````````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````````.-----::///++++++++++///:::::::::::::::::::::::----.````````````````````````````````````````````````````````````` ```````````````````````````````````````````...--/+++//:::++++++:://++++//::::::::::::::::------.````````````````````````````````````````````````````````````` ```````````````````````````````````````````....-://:----:++++++:--::/++/:::::::::::::----------.```````````````````````````````````````````````````````````` ``````````````````````````````````````````.....--------:++++++:-----:::::::::::::-------------.``````````````````````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````````......-------:/++++/:--------------------------------`````````````````````````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````````........------//////:--------------------------------````````````````````````````````````````````````````````` ```````````````````````````````````````..........----//////:--------------------------------.``````````````````````````````````````````````````````` ``````````````````````````````````````............--//////---------------------------------.`````````````````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````.............-//////-------------------------------...````````````````````````````````````````````````````` ```````````````````````````````````.............-:////:---------------------------.......``````````````````````````````````````````````````` ``````````````````````````````````.............-::::::-...---------------.--............`````````````````````````````````````````````````` ``````````````````````````````````.............::::::-.................................````````````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````............::::::...................................`````````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````..........-::::-...................................````````````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````......-::::-...................................``````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````...------...................................````````````````````````````````````````` `````````````````````````````````````.------...............................``````````````````````````````````````````` ``````` `````````` ````````````````.----..........................``````````````````````````````````````````````` ` ```````````````......````````````````````````````````````` ` ``````````````......````````````````````````````````````` ``````````````......````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````````````````````````` ````````````````````````````````````````````````````````` Quickcard by Battlecard | Modular Sales Collateral
Log In
Help Your Champions Sell
Create modular sales collateral so that every champion can receive a perfectly tailored buying experience.
Book a Demo
ADOPTERS INCLUDE

Just like you tailor your sales pitch on a call, tailor your follow-up collateral.

Sales colleteral is rarely something that should be “one-size-fits-all” for all prospects. Using Battlecard, create tailored sales collateral effortlessly.

Customize,
Customize,
Customize.

Choose the right logos, testimonials, phrasing, and look for each customer.

Gain Insights to
what is Helpful.

Get granular, event driven analytics
that help you improve your sales.